Vårt förhållningssätt

Människan är i grunden nyfiken och vill lära. Framtidens framgångsrika organisationer kommer vara de som bäst kan integrera individens lust till utveckling och organisationens förmåga att generera ekonomiska förutsättningar för att kunna utvecklas vidare. För att en utvecklingsinsats skall få önskad effekt krävs en väl utvecklad strategisk plan som bygger på en gedigen behovsinventering, en respekt för olika inlärningsstilar och tydliga mål.

Struktur och kulturanalys

Att navigera mot framtiden och orientera sig mot önskade mål utan att veta sin utgångspunkt slutar ofta i förvirring och prestationsförmågan förblir större än resultatet. Vi har enkla och konkreta metoder att definiera både den strukturella och kulturella utgångspunkten i en organisation.

Dialog

I varje utvecklingsprocess har dialogen en central funktion för lärandet. Dialogen som samtalsform är utforskande. Den bygger på att både kunna tala och lyssna. Den syftar till ökad medvetenhet och insikt om både erfarenheter, perspektiv och tolkningar för att utveckla ny kunskap och kompetens.

Kompetensdriften

Den enskilda individens kompetensdrift är en oerhört underskattat verktyg. Kan vi hjälpa denna inre motor att komma igång så har vi mycket gratis i en utvecklingsprocess. Bränslet till motorn är en bra blandning av egna inre frågor, nyfikenhet, lust, längtan och lekfullhet.

Att skapa förutsättningar för lärande

Hemligheten bakom utveckling är att väcka individernas inre lust.
Grundläggande för vår pedagogik är skapa förutsättningarna för att varje deltagare ska kunna komma i kontakt med sin egen motivation att utveckla sin kompetens. En pedagogik som bygger på samverkan, engagemang och kreativitet utifrån följande fyra hörnstenar:

  • Upplevelsebaserad inlärning som kan beskrivas: Handling – Dialog – Reflektion – Lärande.
  • Vi fokuserar på här och nu, snarare än då och i framtiden.
  • Ett aktivt deltagande baserat på erfarenheter från deltagarnas vardag.
  • Vi ställer teoretiska utgångspunkter mot egna praktiska erfarenheter. Det finns ingenting så praktiskt som en god teori.

 

Optimore Prästbol 175, 442 97 Kode Telefon: +46 707 77 19 36 info@optimore.se