En organisation är människor som verkar mot gemensamma mål

Den organisation som förenar målsättningarna med medarbetarnas behov når framgång. Att arbeta med organisationsutveckling handlar om att lägga en bra grund för framtiden genom att öka engagemanget och med det höja prestationsnivån, stimulera personalens personliga utveckling och förmågan att samarbeta.

Optimore har kompetenser som bidrar till att skapa positiva förutsättningar för kompetens- och relationsutveckling på individ, grupp och organisationsnivå och vi kan erbjuda nedanstående tjänster:

  • Chef & Ledarskap
  • Medarbetarutveckling
  • Teamutveckling
  • Kommunikationsutveckling
  • Konflikthantering
  • Coaching & Mentorskap
  • Stresshantering
  • Mental träning
Optimore Prästbol 175, 442 97 Kode Telefon: +46 707 77 19 36 info@optimore.se