Profit from passion

I många företag är prestationsförmågan betydligt större än resultatet. För att forma en väl fungerande organisation krävs att du tar tillvara på det engagemang varje individ representerar. Du som dessutom förenar företagsstrukturen med medarbetarkulturen skapar en grundläggande nyckel till framgång.

Sedan starten 1988 har vi tillsammans med svenska och internationella företag integrerat medarbetarnas förutsättningar med organisationernas visioner. För att kunna skapa företag som presterar mer, där individerna trivs och samverkar, arbetar vi tvärvetenskapligt på ett humanistiskt och prestigelöst sätt. Ett arbetssätt som ger dig ett helhetsperspektiv och en stabilare verksamhet.

Böcker som ligger i framkant!

Idéerna från ledarskapskonceptet Management by Movement finns nu i bokform. Vill du köpa så maila info@optimore.com.

Management by Movement är en idé-, tanke- och debattbok om fysisk rörelse som den främsta katalysatorn för att skapa passion, kraft och värde i våra organisationer.

Metodhandboken är en vägledning till att arbeta med boken Management by Movement samt innehåller också ett avsnitt med konkreta tips och metoder som skapar utveckling. Låt dig inspireras av spännande och utvecklande frågeställningar. Ta del av konkreta metoder på allt från hur du kan göra arbetstiden mer aktiv till vad man bör tänka på inför årets viktigaste ledningsgruppsmöte.

Bygg Förtroendefulla Samarbeten

Öppna kurser i Förtroendefullt Samarbete® - En kurs i två steg.

De flesta öppna kurser i Förtroendefullt Samarbete ges i en tre-dagarsutbildning. Vi har, med upphovsmannen Jim Tamms och THE-Swedens Leif Cervins, medgivande utökat vår kurs med en del 2. En lunch-lunch 6-8 veckor efter del 1. Vi har noterat att verktygen och färdigheterna har en större påverkan i det vardagliga arbetet när man är tillbaka i sin organisation om man har en förstärkning av lärandet med ett tillfälle 2. Resultatet blir oftare win-win och värdet på investeringen ökar.

Nästa utbildningstillfällen är:

23-25 november 2022 + 12-13 januari 2023 Öppen inbjudan FS nov 2022-jan 2023

Optimore Prästbol 175, 442 97 Kode Telefon: +46 707 77 19 36 info@optimore.se