Profit from passion

I många företag är prestationsförmågan betydligt större än resultatet. För att forma en väl fungerande organisation krävs att du tar tillvara på det engagemang varje individ representerar. Du som dessutom förenar företagsstrukturen med medarbetarkulturen skapar en grundläggande nyckel till framgång.

Sedan starten 1988 har vi tillsammans med svenska och internationella företag integrerat medarbetarnas förutsättningar med organisationernas visioner. För att kunna skapa företag som presterar mer, där individerna trivs och samverkar, arbetar vi tvärvetenskapligt på ett humanistiskt och prestigelöst sätt. Ett arbetssätt som ger dig ett helhetsperspektiv och en stabilare verksamhet.

Böcker som ligger i framkant!

Idéerna från ledarskapskonceptet Management by Movement finns nu i bokform. Vill du köpa så maila info@optimore.com.

Management by Movement är en idé-, tanke- och debattbok om fysisk rörelse som den främsta katalysatorn för att skapa passion, kraft och värde i våra organisationer.

Metodhandboken är en vägledning till att arbeta med boken Management by Movement samt innehåller också ett avsnitt med konkreta tips och metoder som skapar utveckling. Låt dig inspireras av spännande och utvecklande frågeställningar. Ta del av konkreta metoder på allt från hur du kan göra arbetstiden mer aktiv till vad man bör tänka på inför årets viktigaste ledningsgruppsmöte.

Bygg Förtroendefulla Samarbeten

Öppna kurser i Förtroendefullt Samarbete® - Skapa win-win!

Från och med 2023 erbjuder vi öppna kurser i Förtroendefullt Samarbete tillsammans med Jeanette Söder från Självklart, Karin Baljeu Djurback från Ripples och Jonas Wirén från YesP. Vi genomför fyra 3-dagarsutbildningar per år.

Vi kommer också att med upphovsmannen Jim Tamms och THE-Swedens Leif Cervins medgivande erbjuda fördjupningstillfällen. Nästa blir en lunch-lunch i januari 2024.

Öppna 3-dagars: Ny öppen inbjudan 2023-24

20-22 sept - Öppen inbjudan september 2023.

22-24 nov - Inbjudan kommer Öppen inbjudan november 2023.

24-26 april 2024 - Inbjudan kommer

Fördjupningstillfälle 11-12 jan 2024 - Inbjudan kommer

 

Optimore Prästbol 175, 442 97 Kode Telefon: +46 707 77 19 36 info@optimore.se