Mikael Mattsson

Jag sysslar huvudsakligen med att tydliggöra mönster och skapa förutsättningar för att väva ihop sammanhang.

En av de viktigaste erfarenheter jag har med mig är att allt inte synes vara vad det är och jag blir ständigt påmind om att vi alla tolkar världen på

olika sätt. Det är min övertygelse att alla människor gör sitt bästa, utifrån sina förutsättningar. Ibland blir det rätt trubbiga resultat men vi är vårt eget verktyg och ju mer vi slipar på det desto mer kan vi använda det.

Jag vill dela med mig av min insikt att utveckling ofta sker i en balansakt mellan motstånd å ena sidan och lust, lekfullhet och längtan å andra sidan. Genom att komma i kontakt med våra känslor så kommer vi också åt våra kraftkällor. En vision utan en stark känsla har ingen drivkraft.

Optimore Prästbol 175, 442 97 Kode Telefon: +46 707 77 19 36 info@optimore.se