Stresshantering

I organisationer är chefen den enskilt viktigaste arbetsmiljöfaktorn. Känslan av stress hos en individ uppträder ofta när det råder en obalans mellan krav och förmåga. Att hantera sin upplevda stress förutsätter både individuella och organisatoriska insatser.

Stresshantering handlar om personlig utveckling och organisationsutveckling

Det bästa sättet att utveckla en organisation och medarbetarnas stresstålighet är att utveckla de enskilda individerna. Vi arbetar med alla nivåer i organisationen.

läs mer eller ladda ner (pdf) file_pdf

Optimore Prästbol 175, 442 97 Kode Telefon: +46 707 77 19 36 info@optimore.se