Referenser

Under de senaste 35 åren har Optimore genomfört många uppdrag. Större och mindre ledarutvecklingsprogram i större och mindre organisationer, stöd i ledningsgruppsutveckling, facilitering av transformationer från ägarledning till ägarstyrning, synkroniseringsprocesser mellan strukturer och kulturer i organisationer som vill utveckla sin potential, utvecklingsprocesser med målet att utveckla förtroende och tillit, facilitering av konflikter samt individuella coaching/handledning/mentor-uppdrag.

Vill du ha en referens, hör av dig:)

Optimore Prästbol 175, 442 97 Kode Telefon: +46 707 77 19 36 info@optimore.se