Förtroendefullt Samarbete®

Förmågan och kunskapen att bygga bra och fungerande relationer involverar alla medarbetare i ett företag. Att hitta vinnande lösningar har en stor inverkan på den nedersta raden i bokslutet. I en tid när marginalerna är snäva kan förmågan att snabbt bygga förtroendefulla relationer vara det enskilt mest effektiva sättet att ge ditt företag, och dig själv en konkurrensfördel.

Hur får man sina intressen/behov uppfyllda utan att det blir på bekostnad av någon annan?
Hur förhåller jag mig och hur reagerar jag i pressade situationer?
Hur bygger man tillitsfulla och långsiktiga samarbetsrelationer, internt och externt?
Hur stärker jag förtroendet i befintliga relationer?
Hur minskar man kostnaderna för konflikter i pengar, tid och tappad energi?
Hur får man relationer att bli ännu mer kreativa och produktiva?

Det går att få svar på dessa frågor. Att arbeta med utvecklingsprogrammet Förtroendefullt Samarbete® i organisationen ger kunskaper och insikter om vad som skapar missförstånd och låsningar i kommunikationen och hur vi kan förebygga dessa.

Optimore Prästbol 175, 442 97 Kode Telefon: +46 707 77 19 36 info@optimore.se