Coaching och mentorskap

Avgörande för utformningen av programmen är definitionen av uppdraget, uppdragsgivaren och målsätt­ningen för insatsen. Vi sätter din verklighet och dina behov i centrum för att ta fram en handlingsplan med flera delmål. För att uppnå målen skapar vi den motivation du behöver.

Utifrån detta arbetar vi med dialogen som huvudverktyg i en pedagogisk process genom att:

läs mer eller ladda ner (pdf) file_pdf

Optimore Prästbol 175, 442 97 Kode Telefon: +46 707 77 19 36 info@optimore.se