Chef och ledarutveckling

Framtida chef- och ledarskap baseras på modet att finna nya vägar. Såväl emotionellt som strategiskt. Våra chef- och ledarprogram som syftar till att effektivisera och stärka dessa yrkesroller finns på olika nivåer:

Vi utvecklar och genomför även globala utvecklingsprogram. Nyckeln till framgång ligger i att kunna förena en global gemensam plattform med lokal gestaltning.

läs mer eller ladda ner (pdf) file_pdf

Optimore Prästbol 175, 442 97 Kode Telefon: +46 707 77 19 36 info@optimore.se