Ledningsgruppsanalys

Hur väl kommunicerar ni?
Vilka mönster fastnar ni i?
Använder ni allas kompetens på bästa sätt?
Vilken höjd har era strategiska möten?
Hur ser era beslutsprocesser ut?

Vi har enkla och konkreta metoder som hjälper dig att utveckla ledningsgruppsarbetet.

Optimore Prästbol 175, 442 97 Kode Telefon: +46 707 77 19 36 info@optimore.se