Medarbetarutveckling

Medarbetarskapet är en av de viktigaste rollerna vi har som anställda i en organisation. En roll som handlar om förmågan att leda sig själv, att bli ledd och om att vara en bra arbetskamrat. Dessutom om förmågan att skapa bra relationer, fyllda av respekt och tillit.

Människor har ett grundläggande behov av att vara kompetenta – lösa problem, visa sin skicklighet och nå självförverkligande genom att skapa och lära. Vi utgår från denna grundsyn i programmen. Kompetensprocessen bygger på samarbete, engagemang och kreativitet. Därför genomför vi endast medarbetarprogram i organisationer som verkligen frågar efter medarbetarnas kompetens och är beredd att ge den utrymme.

läs mer eller ladda ner (pdf) file_pdf

Optimore Prästbol 175, 442 97 Kode Telefon: +46 707 77 19 36 info@optimore.se